Feministid algatasid “Postimehe” vastu ühispöördumise

postimees 29-04-2014Evelyn Höglund

29. aprillil 2014 saatis FB-rühm “Virginia Woolf sind ei karda!” Pressinõukogule vastulause 25.4.2014 Postimehes ilmunud uudise „Norra feministid sunnivad arste aborte tegema“ (pärast parandamist „Norra feministid sunnivad arste naisi abordile suunama“) kohta. Enne ärasaatmist rippus pöördumine paar päeva allkirjade kogumiseks grupi facebookilehel, kirja teel kutsuti ühinema mitmeid organisatsioone. Pöördumisele kirjutas alla 97 eraisikut ja kolm ühendust: Eesti Naistearstide Selts, Eesti Naisteühenduste Ümarlaud ja MTÜ Naiste Tugi- ja Teabekeskus. 

Leidsime, et see Postimehes uudisteloona esitatud kirjutis eksitas avalikkust ning valefakte kasutades süüdistas, alavääristas ja solvas feministlikku liikumist.

Artikkel eksis rängalt ka Eesti ajakirjanduseetika koodeksi punktide 4.1, 4.3 ja 4.11 vastu:

4.1.Uudised, arvamused ja oletused olgu selgelt eristatavad. Uudismaterjal põhinegu tõestataval ja tõenditega tagatud faktilisel informatsioonil.

4.3.Ei sobi rõhutada rahvust, rassi, religioosset või poliitilist kuuluvust ega sugu, kui sellel pole uudisväärtust.

4.11.Fotod, fotode allkirjad, pealkirjad, juhtlaused ega saatetutvustused ei või auditooriumi eksitada.

Enne pealkirja parandamist ilmumispäeva jooksul oli uudise pealkirjaks ”Norra feministid sunnivad arste aborte tegema”, mis ei vastanud üldse originaaluudise sisule ja oli eksitav, eriti kombinatsioonis selle kõrvale paigutatud fotoga. Fotol oli kujutatud plakateid abordivastaselt demonstratsioonilt Madridis, millel oli kujutatud umbes kaheaastast last (mitte alla 18-nädalast loodet), kelle kuklasse oli suunatud tulirelv – viidates sellega otseselt lapsetapmisele.

Tekkis küsimus, mis ühist on abordivastasel meeleavaldusel sügavalt katoliiklikus Hispaanias, kus abordiõigus seadustati alles 2010. aastal, ning Norras juba 1978. aastast seadustatud abordiõiguse kättesaadavuse piiramise katse vastastel protestidel.

Sellise pildi lisamine antud artikli juurde eiras meie arvates Eestis kehtivat seadust, mis lubab teha aborti kuni 12. rasedusnädala lõpuni. See, et Postimehe päevatoimetaja oli valinud foto, mille abil aborti võrreldi sündinud laste mõrvamisega, oli meie arvates solvav ja jõhker vale, seda enam, et ajakirjanduse roll peaks olema objektiivse info edastamine.

Mis puutub Norrasse, siis tõene info antud loos oli järgmine: Norra Kristlik Rahvapartei (KRF), Edasisammupartei (FRP) ja Parempoolse partei Høyre koalitsioonilepingus oli punkt, mis nägi ette, et üldarstidele antaks võimalus keelduda andmast saatekirja abordiprotseduuri läbiviimiseks aborti soovivale naisele juhul, kui see on vastuolus arsti isikliku veendumusega.

Juttu ei olnud seega üldse abordi tegemisest keeldumisest, sest abort on Norras täiesti legaalne meditsiiniline protseduur, mida viivad läbi eriarstid, kelle juurde suunavad patsiente perearstid (üldarstid). Ja juba praegu on Norra arstidel võimalus/õigus soovi korral abordi tegemisest loobuda (mis loomulikult ei tähenda, et patsient teenusest ilma jääks). Jutt oli Norra noore parempoolse valitsuse soovist anda perearstidele õigus keelduda aborti soovivatele naistele suunamiskirja andmisest.

Eelnimetatud koalitsiooniparteide ettepanek kannab Norras nime ”reservatsiooniõigus” ja selle vastu protestis ainuüksi Oslos üle 10 000 inimese. Protestisid inimesed, kes leiavad, et seaduslikku aborti sooviva patsiendi teele takistuste veeretamine ja nende mõttetu jooksutamine ei ole aktsepteeritav.

Arvata võib, et meeleavalduste korraldajate hulgas oli ka feministe, ent mingil juhul ei olnud tegemist nimelt feministide poolt korraldatud meeleavaldusega. Sellise eksitava mulje Postimehe artikli pealkiri aga jättis.

Samal päeval, kui uudis Postimehes ilmus, teatas Norra tervishoiuminister, et sellist seadusemuudatust siiski ei tule. See tähendab, et üldarstid peavad Norras endiselt aborti sooviva naise edasi suunama. Loomulikult ei tähenda see samas endiselt, et keegi sunniks perearste aborte läbi viima.

 

 

Meie poolt sai Pressinõukogule esitatud järgmine vastulause:

Lugupeetud Pressinõukogu

25.04.2014 Postimehes ilmunud ilma ajakirjaniku nimeta vildakalt refereeritud artikkel „Norra feministid sunnivad arste aborte tegema“ (pärast parandamist „Norra feministid sunnivad arste naisi abordile suunama“) eksib rängalt Eesti ajakirjanduseetika koodeksi punktide 4.1, 4.3 ja 4.11 vastu ning on avalikkust eksitav, laimav ja viha õhutav.

Artikli pealkiri on pahatahtlikult eksitav, eriti koos selle kõrvale paigutatud fotoga. Pealkiri seostab teemaga feministlikku liikumist, aga artiklis sõna saanute või otseselt osutatute seas ei ole ühtegi feministlikku liikumist nimetatud.

Pealkirjas ei ole märgitud ka asjaolu, et abordile suunamise saatekirja andmine on arstidele Norras kehtiva seadusega pandud kohustus. Seega on „sundijaks“ Norra parlament, mitte feministid. Äärmisel juhul võiks teadaolevate asjaolude järgi vaid oletada, et selle seaduse muutmise vastaste seas on ka feministe.

Artiklit illustreerima on valitud foto, millel kujutatakse plakateid abordivastaselt meeleavalduselt Madridis (see on ka foto allkiri). Foto tekitab selles kontekstis olukorra, kus uudisloo žanr muutub arvamuskirjutise omaks ehk väljendab otseselt teatud meelsust. Fotol kujutatud relvaga ähvardatava lapse ja abordiõiguse vahel puudub ajakirjanduslikult õigustatud seos. Kui päevatoimetaja on valinud vastavalt oma isiklikule maailmavaatele sellise foto, kus aborti võrreldakse sündinud laste mõrvamisega, on see objektiivsust taotlevas uudises eksitav.

Taunime fakti ja kommentaari segunemist uudise žanris. Selline stiil peab jääma arvamuskülgedele, kus konkreetset kirjutist saab seostada autori nime ja näoga, või ilmuma toimetuse juhtkirjana. Selle uudisloo puhul ei olnud tegemist kummagagi.

Meie, allakirjutanud, tunneme, et naisõiguslaste mainet ja põhimõtteid, mis on täielikult nii Eestis kui ka Norras kehtiva seaduse kohased, püütakse antud artikliga (selle puuduliku sisu, tendentsliku pealkirja ja sobimatu foto abil) mustata ning kasutada võrdõiguslikkuse eest seisvate inimeste demoniseerimiseks.

Kutsume meediat üles järgima head ajakirjanduslikku tava ning esitama uudiseid faktipõhiselt ja objektiivselt. Samuti soovime artiklite juures kasutatava illustratiivse materjali hoolikat valimist. Ennekõike palume, et Postimees vabandaks avalikult sellise eksitava ja tendentsliku teemakäsitluse pärast oma ajalehes.

Lugupidamisega

28.4.2014
1. Anna-Maria Penu
2. Aro Velmet
3. Brigitta Davidjants
4. Dagmar Kase
5. Eeva Koplimets
6. Evelin Tamm
7. Evelyn Höglund
8. Fideelia-Signe Roots
9. Greete Kõrvits
10. Hector C. Pagan
11. Hille Hanso
12. Imbi Paju
13. Kai Uus
14. Katrin Jänese
15. Katrin Kivimaa
16. Kelly Grossthal
17. Killu Sukmit
18. Kristel R. Sitz
19. Kristina Papsejeva
20. Liina Lust
21. Lisette Kampus
22. Maarja Kaaristo
23. Manona Paris
24. Merike Kaunissaare
25. Nele Laos
26. Pille Tsopp-Pagan
27. Piret Räni
28. Siim Vatalin
29. Sirje Otstavel
30. Triin Nigul
31. Agnes Kuus-Korv
32. Getter Suup
33. Kadri Kääramees
34. Elina Allas
35. Mirt Kruusmaa
36. Mart Kangur
37. Sandra Kartau
38. Katrin Seppel
39. Mona Sõukand
40. Mart Kalvet
41. Maarja Yano
42. Ann Aaresild
43. Annika Jalak
44. Mirjam Süvari
45. Hanna Triin Sipos
46. Triin Bärengrub
47. Aivo Põlluäär
48. Helena Annuk
49. Ly Caul
50. Lisa Kärp
51. Helina Trepp
52. Tui Hirv
53. Kaisa Kase
54. Aet Kuusik
55. Kertu Nurmberg
56. Marit Würtenberg
57. Joonas Tepp
58. Mona Hakomaa
59. Sandra Sepp
60. Margit Markus
61. Helen Melesk
62. Evelin Blum
63. Kätlin Kaldmaa
64. Triinu Einberg
65. Sigrid Maasen
66. Anneli Sigus
67. Alan Sigus
68. Egert Pärna
69. Alex Davies
70. Triin Loide
71. Ulla Saar
72. Indrek Haas
73. Katarina Skott
74. Leore Klõšeiko
75. Mari Väli
76. Kaja Ottoson
77. Marianne Meiorg
78. Heli Hinto
79. Merle Purre
80. Karin Penu
81. Erik Normak
82. Deivi Õis
83. Kai Yallop
84. Liisi Liir
85. Tiina Erik
86. Maarja Oras
87. Kristi Tamming
88. Andreas Kalkun
89. Jaanika Juhanson
90.Emily Rosenberg
91. Silva Meier
92. Kadri Mikkor-Roselius
93. Risto Alpius
94. Triin Marts
95. Sten Nurmeta
96. Märt Kütas
97. Kadi Viik
98. Eesti Naistearstide Selts / Made Laanpere
99. Eesti Naisteühenduste Ümarlaud
100. MTÜ Naiste Tugi- ja Teabekeskus

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s