RK kandidaat Olga Sõtnik

18. Olga SõtnikRiigikogu valimiste eel saatis “Naiste Hääl” küsimustiku erinevate erakondade naiskandidaatidele. Vastused avaldatakse saabumise järjekorras. Olga Sõtnik kandideerib SDE nimekirjas ringkonnas nr 3 (Mustamäe/Nõmme), üldnimekirjas on ta 21.

Kas pead ennast feministiks? Kuidas põhjendad?
Jah, olen feminist. Ja ma arvan, et ei pea seda kuidagi põhjendama.

Kuidas jõudsid nii-öelda suurde poliitikasse?
Olen seotud poliitikaga juba 14 aastat – alguses aktiivse KE noortekogu liikmena, seejärel ka erinevatel poliitilistel ametikohtadel Riigikantseleis ja Tallinna linnavalitsuses. Aastal 2005 sai minust Tallinna abilinnapea kommunaalmajanduse alal ning alates 2007. aastast olen Riigikogu liige.

Millised on teemad, millega esimeses järjekorras EV Riigikogu tasandil tegeleda tuleks?
Kindlasti tuleb tegeleda teemadega, mis on seotud inimeste sissetulekute ja elatustaseme tõstmisega. Aga ilma majanduskasvuta ei ole see võimalik, seetõttu tuleb kindlasti tegeleda ka sellega, et ettevõtluskeskkond oleks atraktiivne uuteks investeeringuteks, uute töökohtade loomiseks ja palkade tõstmiseks.

Ja me ei tohi unustada inimõiguste ja võrdse kohtlemisega seotud teemasid.

Mida arvad tõmblukumeetodist valimisnimekirjade koostamisel?
Toetan seda meetodit. See on üks kõige efektiivsemaid viise, kuidas saavutada soovitud tulemusi ehk vähemalt 40% mõlemast soost esindajaid esindusorganites.

Arvestades seda, et Eesti naiste haridustase on kõrgem kui meeste oma, siis tõenäosus, et selle tulemusena pääsevad kogudesse ebapädevad naised, kelle ainuke eelis on nende sugu, on väiksem kui see, et meid esindavad ebapädevad mehed lihtsalt sellepärast, et nad on mehed.

Mida arvad kvootidest börsiettevõtete ja riigiaktsiaseltside nõukogudes?
Liberaalse maailmavaate esindajana minu süda  kvoote eriti ei toeta. Kuid mu aju ütleb, et ilma selliste (ajutiste!) meetmeteta jõuab naiste osakaal suurte ettevõtete juhtkondades soovitud sihini alles sajandi lõpuks. Kuna ka teiste riikide kogemus näitab, et see on ainuke reaalselt töötav vahend, siis toetan seda. Aga kvoot on siiski ainult vahend, mitte eesmärk omaette.

Millised naistega seotud teemad tuleks järgmise riigikogu koosseisu ajal lahendada?
Palgalõhe,  töö- ja pereelu paremad ühildamise võimalused, naistevastane vägivald. Aga nende teemade kõrval tuleb ka kindlasti tegeleda spetsiifiliste “meeste” teemadega – poiste väljalangevus koolist, meeste lühem eluiga jne.

Kas kavatsed osaleda naiste järgmisel kongressil (jah/ei)? Mida tuleks sellisel kokkusaamisel ühiselt arutada (vt Eesti Naiste Manifesti 2014. aasta märtsist http://www.naisliit.ee/failid/kongressi_manifest.pdf)?
Jah, kui olen Eestis, siis kindlasti osalen. Kui see toimub samuti märtsis, siis tõenäoliselt toimub see üheaegselt koalitsioonilepingu ja valitsuse kokkupanemisega. Seetõttu võiks seekordne naiste kongress anda oma sisendid järgmisesse koalitsioonileppesse ning samuti anda ka suunised valitsuskabineti moodustamiseks.

Kuidas kavatsed edendada Riigikogu naisliikmete ja seotud kodanikeorganisatsioonide omavahelist koostööd?
Ma olen hea meelega suhelnud ja suhtlen ka edaspidi erinevate organisatsioonide esindajatega nii formaalsete kui ka mitteformaalsete kanalite kaudu. Seisan ka selle eest, et ka järgmises riigikogus oleks naisteühendus, ning et see ei oleks ainult paberi peal, vaid ka tegelikult toimiv organ.

Kui saaksid ühele teisele RK naiskandidaadile kirjutada soovituse, siis keda ja miks tõstaksid esile?Soovitan Yoko Alenderit! Puutusin temaga esimest korda kokku Euroopa Parlamendi valimiskampaania ajal. Tegemist on väga aruka ja  targa inimesega ja lisaks sellele veel nelja lapse emaga.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s