RK kandidaat Krista Aru

Foto: Lauri Kulpsoo (allikas: vikipeedia)

Foto: Lauri Kulpsoo (allikas: vikipeedia)

Riigikogu valimiste eel saatis “Naiste Hääl” küsimustiku erinevate erakondade naiskandidaatidele. Vastused avaldatakse saabumise järjekorras. Krista Aru kandideerib Eesti Vabaerakonnas ja on üldnimekirjas kolmas. 

Kas pead ennast feministiks? Kuidas põhjendad?
Ei pea feministiks. Armastan inimesi ja usun, et kõige alus on vastastikune austus ja lugupidamine, üksteise soovide ja erinevate tahtmiste mõistmine ja arvestamine. Sooline kuuluvus ei ole esmatähtis.

Kuidas jõudsid nii-öelda suurde poliitikasse?
Ma pole veel suures poliitikas. Olen vaid valmis kohustust ja vastutust võtma.

Millised on teemad, millega esimeses järjekorras EV Riigikogu tasandil tegeleda tuleks?
Peatada ääremaastumine töövõimaluste loomise ja sotsiaalse keskkonna edendamise abil. Tagada inimestele võimalus väärikaks eluks ja toimetulekuks, sh sotsiaalne kindlustunne sõltumata elukohast. Edendada kõikidel tasanditel kultuuri- ja hariduselu, tagades kõigile võrdsed võimalused ligipääsuks.

Mida arvad tõmblukumeetodist valimisnimekirjade koostamisel?
Pole sobilikud. Valitud peaksid saama ikka need, kes valijatelt ise kõige rohkem hääli saavad.

Mida arvad kvootidest börsiettevõtete ja riigiaktsiaseltside nõukogudes?
Nõukogudes on naised vajalikud ja kasulikud, sest vaatavad asjadele veidi teise nurga alt. Seega – kui me teisiti veel ei oska arvestada, siis peavad ettenähtud kvoodid olema. Kuigi ma ootaksin pigem seda, et naised oleksid nõukogudes esindatud loomuliku valikuna.

Millised naistega seotud teemad tuleks järgmise Riigikogu koosseisu ajal lahendada?
Võrdväärse töö eest võrdväärne palk. Võimalus töötada haridusele ja oskustele vastaval ametikohal. Võimalus paindlikumaks tööajaks ja kaugtöö võimaluse mitmekesisem kasutamine. Oskus rakendada sobivale tööle ka vanemas eas ja väikelastega naisi.

Kas kavatsed osaleda naiste järgmisel kongressil (jah/ei)? Mida tuleks sellisel kokkusaamisel ühiselt arutada (vt Eesti Naiste Manifesti 2014 märtsist http://www.naisliit.ee/failid/kongressi_manifest.pdf)?
Jah, kavatsen. Naistega seotud kodanikuühiskonna arengut. Minu meelest on see alahinnatud ja vähe edendatud.

Kuidas kavatsed edendada Riigikogu naisliikmete ja seotud kodanikeorganisatsioonide omavahelist koostööd?
Küsimus on vajaduses pideva kommunikatsiooni järele. Internet on abiks, aga ei asenda vahetut emotsionaalset suhtlemist, mida peaks palju rohkem olema. Riigikogu on kaugenenud elust, seda aga ei tohiks olla. Selle suhtumise muutmiseks saavad naised palju ära teha.

Kui saaksid ühele teisele RK naiskandidaadile kirjutada soovituse, siis keda ja miks tõstaksid esile?
Lagle Parek (IRL). Inimene, kes läbi elu suutnud jääda heaks inimeseks, Tema töökus, hingesuurus ja oskus hinnata elu ja inimesi on olnud imetlusväärsed.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s