RK kandidaat Yoko Alender

Foto: Laura Strandberg

Foto: Laura Strandberg

Riigikogu valimiste eel saatis “Naiste Hääl” küsimustiku erinevate erakondade naiskandidaatidele. Vastused avaldatakse saabumise järjekorras. Yoko Alender kandideerib Reformierakonnas, on Harju- ja Raplamaa piirkonnas nr. 4. ja erakonna üldnimekirjas 38. 

Kas pead ennast feministiks?  Kuidas põhjendad?
Ma ei pea ennast feministiks. Sageli, kui räägin või teen enda arust mõistlikke ja tavapäraseid asju, tuleb aga välja, et mind peetakse feministiks. Minu tegevuse üks eesmärke on, et jõuaksime lähemale ühiskonnale, kus inimesi hinnatakse nende tegude ja teadmiste järgi, mitte soo, juuksevärvi vms põhjal. Elaksime tervemas ühiskonnas, kui meil oleks päriselt tasakaalustatum ühiskond töö- ja pereelu küsimuste ja sugude esinduskogude töös osalemise osas.
Kuidas jõudsid suurde poliitikasse?
Kandideerisin 2013. aasta kohalikel valimistel, läks hästi, pääsesin Tallinna volikogusse ja sain üleriigiliselt 23. tulemuse. Kuna tunnen, et mul on hea haridus, lai kogemustepagas ja missioonitunne, jätkasin Europarlamendi valimistel ja nüüd riigikogu valimistel. Mul on algusest peale olnud palju toetajaid nii IRLis, kuhu kuulusin kuni eelmise aasta sügiseni, kui ka nüüd Reformierakonnas.
Millised on teemad, millega esimeses järjekorras Riigikogu tasandil tegeleda tuleks?
Erialaselt läheb mulle kõige enam korda elukeskkonda puudutav, samuti kultuuri- ja haridusküsimused. Eesti ei tohi hääbuda pisikeseks perifeeriaks, aga selleks on vaja vaadata julgelt kaugemale tulevikku, mõelda vahel ka suurelt, nt Helsingi-Tallinna vahelise raudteetunneli rajamisele. See võib tunduda täna ulmeprojektina, ent kui me täna uurime selle rajamise võimalusi ja mõjusid, võib see 30 aasta pärast olla meie laste positiivne argipäev.
Mida arvad tõmblukumeetodist valimisnimekirjade koostamisel?
Mulle ei meeldi, kui peab keeldude ja käskudega kultuuri edasi aitama, aga kahjuks tundub, et oleme Eestis jõudmas hetke, kus oleme sunnitud seda tegema. Meil on 250 kõrgharidusega naist 100 mehe kohta.
Mida arvad kvootidest börsiettevõtete ja riigiaktsiaseltside nõukogudes?
Väidetakse, et naiste osalusega juhatustega ettevõttete käibed ja kasumid on kuni 10% kõrgemad. Usun seda. Tahaks loota, et selliseid reguleerivaid meetmeid on vaja ajutiselt. Samas ma arvan, et tänase tasakaalutuse juured on nii mitmepõhjalised, et pelgalt kvoodid veel tasakaalustatud ühiskonnani ei vii.
Millised naistega seotud teemad tuleks järgmise Riigikogu koosseisu ajal lahendada?
Mina kavatsen jätkata siingi välja toodud küsimuste ja võimaluste tutvustamist laiemalt kui pelgalt Riigikogus. Palju on kinni hoiakutes ja teadmatuses, sellega on võimalik tegutseda igapäevaselt, iga oma vestlust ja kohtumist silmas pidades.
Kas kavatsed osaleda naiste järgmisel kongressil (ja/ei)? Mida tuleks sellisel kokkusaamisel ühiselt arutada (vt Eesti Naiste Manifesti 2014 märtsist http://www.naisliit.ee/failid/kongressi_manifest.pdf) ? 
Jah. Ma arvan, et on oluline inspireerida, lasta kõnelda naistel, kes on viinud oma unistusi ellu, kes töötavad Eesti arengu heaks, ja on oma valikutega rahul. Teisalt muidugi on sellistel suurematel regulaarselt toimuvatel kokkusaamistel hea tuua välja hetkel kõige probleemsemaid teemasid viidates ka võimalikele lahendustele.
Kuidas kavatsed edendada Riigikogu naisliikmete ja seotud kodanikeorganisatsioonide omavahelist koostööd?
Kavatsen jääda iseendaks ja jätkata kõikide inimeste kuulamist, probleemide analüüsimist ja lahenduste välja töötamist.
Kui saaksid ühele teisele RK naiskandidaadile kirjutada soovituse, siis keda ja miks tõstaksid esile?
Heidy Purgat, temas on värsket energiat, asjaliku teotahet ja tervet otsekohesust.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s