RK kandidaat Laine Randjärv

Riigikogu valimiste eel saatis “Naiste Hääl” küsimustiku erinevate erakondade naiskandidaatidele. Vastused avaldatakse saabumise järjekorras. Laine Randjärv kandideerib Eesti Reformierakonna nimekirjas, Harju- ja Raplamaal 2. numbrina ja on erakonna üldnimekirjas nr 16.

Foto: Olga Makina

Foto: Olga Makina

Kas pead ennast feministiks?  Kuidas põhjendad?
Pean end mõõdukaks feministiks. Lisan kohe, et ma ei poolda kvoodisüsteemi. Küll aga leian, et on ebaõiglane, kui töötaja kompetentsuse hindamisele eelistatakse arutelu selle üle, kas „ta laste kõrvalt korralikult töötada jõuab“ või kinnistatakse naistele aruteludeks või vastutusaladeks teatud „naiste/pehmed teemad“.

Kuidas jõudsid suurde poliitikasse?
Olen poliitikas läbinud samm-sammult kõik astmed alates kohaliku omavalitsuse abilinnapeast, linnapeast, jätkanud siis valitsuses ministrina ja nüüd riigikogus aseesimehena.

Leian, et selline poliitilisel karjääriredelil liikumine on parim, et saada kogemust erinevatest eluvaldkondadest ning vastutuse suurusest. Pean oluliseks, et enne poliitikasse tulekut oli mul olemas ametikutse ja kogemus igapäevasest erialasest tööst.

Millised on teemad, millega esimeses järjekorras Riigikogu tasandil tegeleda tuleks?
Olen erialalt koorijuht ja muusikaõpetaja – seega on mulle esmajoones olulised kultuuri-, hariduse-, keeleküsimused. Seda nii Eesti riigi, kohaliku omavalitsuse kui ka rahvusvahelises kontekstis, nii laste kui täiskasvanute hulgas.

Mida arvad tõmblukumeetodist valimisnimekirjade koostamisel?
Ma ei poolda jäika süsteemi. Ent loomulikult on oluline, et nii mehed kui naised saaksid võrdseid võimalusi konkureerimiseks – asetus nimekirjas on ühelt poolt erakonna hinnang su eelnevale tööle või avanss uutele tulijatele. Teisalt on paigutus nimekirjas kindlasti ka visuaalselt oluline – sest eespool olijad on ka valijale paremini silmatorkavad.

Mida arvad kvootidest börsiettevõtete ja riigiaktsiaseltside nõukogudes?
Ei pea kvootidest, sest arvan, et kvootide kasutamine on kaugel  ratsionaalsusest.

Millised naistega seotud teemad tuleks järgmise Riigikogu koosseisu ajal lahendada?
Üksikvanematega seonduv – elatisabi fondi toimiv süsteem, mis nõuaks võlgnikelt raha sisse; toetused puuetega inimeste hooldajatele; terviseohtudest teavitamise programmid, uuringud ja nende rahastamine.

Samuti arvestades sellega, et naiste eluiga on pikem, siis suurem osa pensionäridest on naised – seega on oluline tegelda täisväärtusliku ja tervisliku elu teemadega ka eakate naiste hulgas.

Kas kavatsed osaleda naiste järgmisel kongressil (jah/ei)? Mida tuleks sellisel kokkusaamisel ühiselt arutada (vt Eesti Naiste Manifesti 2014 märtsist http://www.naisliit.ee/failid/kongressi_manifest.pdf) ?
Kutse korral osalen kindlasti, olen tavaliselt ikka osalenud.

Kuidas kavatsed edendada Riigikogu naisliikmete ja seotud kodanikeorganisatsioonide omavahelist koostööd?
Olen Riigikogu Naisteühenduse taasasutaja 2011. aastal ning püüdnud seda koostööd parlamendisiseselt ka edendada. Tuleb tunnistada, et naiste liikumine parlamendist valitsusse ja europarlamenti on seda kooslust oluliselt muutnud ning töörütm viimasel aastal pole olnud korrapärane.

Küll aga on Reformierakonna naisteühendus Naire, mille esinaine ma alates 2014. aasta märtsist olen, praegu Naiste Koostööketi eesistuja. See organisatsioon tunnustab traditsiooniliselt Aasta Teenäitajat – naist, kes on ühiskonnaelus olnud silmapaistev ja midagi olulist korda saatnud ning võtab ette ka muid koostegemisi – nt terviseteemaliste konverentside korraldamine, ühised väljasõidud, tutvumaks naisettevõtjate tegevusega üle Eesti.

Kui saaksid ühele teisele naiskandidaadile kirjutada soovituse, siis keda ja miks tõstaksid esile?
Soovitan Ivi Eenmaad, kes on kogenud poliitikas, aga ka tippjuhina akadeemilise suure asutuse eesotsas töötades. Ta on elukogenud, paindlik suhtleja, läbilöögivõimeline, keerulistes olukordades lahendusi pakkuv ning visalt oma eesmärgi suunas liikuv naine.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s