RK kandidaat Heidy Purga

 

Foto: Lauri Täht

Foto: Lauri Täht

Millises erakonnas kandideerid ja mitmes oled üldnimekirjas?
Kandideerin Reformierakonnas, üldnimekirjas nr. 40.

Kas pead ennast feministiks? Kuidas põhjendad?
Kui olnud ajale ja tehtud tööle tagasi vaatan, siis pigem pean. Eneseteostus on mulle oluline olnud, kuid see on tihti tähendanud ka vastasseisu ühiskonnas väljakujunenud eelarvamustega. Ja mitte ainult Eestis. Olen seda kord juba rääkinud, kuidas 6 aastat tagasi mu esimesel Euroopa suurima teleproduktsiooni Eurovisooni lauluvõistluse delegatsioonijuhtide koosolekul arvati , et ah te olete see laulja. Paar aastat hiljem tutvustasin samadele arvajatele meie tiimi väljatöötatud teleformaati. Emapuhkuselt naasnuna sain SAPTKi eeskõnelajate käest avalikult võtta, et olin julgenud oma 1,5 aastase lapse sõime panna, eelistades karjääri. Neid näiteid on muidugi veel. Naisi tuleb rohkem julgustada.

Kuidas jõudsid niiöelda suurde poliitikasse?
Olen Eesti Rahvusringhäälingus töötanud pea 20 aastat ja kujundanud selle aja jooksul ennekõike muusikapoliitikat. Erakonda astusin möödunud sügisel.

Millised on teemad, millega esimeses järjekorras EV Riigikogu tasandil tegeleda tuleks?
Laste haridus ja elukestev õpe. Ilma hariduseta ei ole mõtet rääkida kultuurist. Vähese rahvaarvuga riikides on see kõige tähtsam küsimus. Inimeste põhiõiguste kaitse: vaatamata nende päritolule, soole, vanusele või maailmavaatele.

Mida arvad tõmblukumeetodist valimisnimekirjade koostamisel?
Põhjamaades on aastasadade vältel mehed ja naised ühiselt otsuseid teinud ning ülesandeid jaganud, (vaadake kasvõi meie saartekultuuri). Pigem on see normaalsuse taastamine.

Mida arvad kvootidest börsiettevõtete ja riigiaktsiaseltside nõukogudes?
Töötan organisatsioonis, kus 99% programmijuhtidest on naised. Varem, Raadio 2 peatoimetaja olles, oli see 100%. Mehhaaniline kvoodisüsteem on õigustatud vaid sel juhul, kui muud võimalused mingil põhjusel ei päde. Eestis on kõrgharitud ettevõtlikke naisi, ei näe selles probleemi. Esmalt on oluline professionaalsuse põhisus, mitmekesisem vaade ning taust on tervitatav.

Millised naistega seotud teemad tuleks järgmise Riigikogu koosseisu ajal lahendada?
Lahendame inimestega seotud küsimusi, eks.

Kas kavatsed osaleda naiste järgmisel kongressil (ja/ei)?
Osalen hea meelega, kui kutsutakse.

Mida tuleks sellisel kokkusaamisel ühiselt arutada (vt Eesti Naiste Manifesti 2014 märtsist http://www.naisliit.ee/failid/kongressi_manifest.pdf) ?
Põlvkondade sidususe küsimust. Meil on hulk tarku ja teokaid naisi, kes on eakad, aga otsivad võimalust hakkama saada. Ja on peresid, kes ei saa enda asjadega hakkama. Kasuvanaemad!

Kuidas kavatsed edendada Riigikogu naisliikmete ja seotud kodanikeorganisatsioonide omavahelist koostööd?
Ma ei salli virisemist, ülbust ja lahmimist. See on miski, mida me ei tohi meespoliitikutelt üle võtta. Koostöö on kõige alus.

Kui saaksid ühele teisele RK naiskandidaadile kirjutada soovituse, siis keda ja miks tõstaksid esile?
Yoko Alender oma julge ja värske vaate poolest.

Riigikogu valimiste eel saatis “Naiste Hääl” küsimustiku erinevate erakondade naiskandidaatidele. Vastused avaldatakse saabumise järjekorras.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s