Riigikogu kandidaat Barbi Pilvre

1. Barbi Pilvre“Naiste Hääl” saatis valimiste eel erinevate erakondade naiskandidaatidele küsimused. Vastused avaldatakse saabumise järjekorras.

1. Millises erakonnas kandideerid ja mitmes oled üldnimekirjas?
Kandideerin SDEs ja üldnimekirjas 27.

2. Kas pead ennast feministiks? Kuidas põhjendad?
Jah, pean end feministiks. Olen soouuringute ja feminismiteemadega tegelnud alates 1990ndatest, kaitsnud selles vallas doktorikraadi ja õpetan ka praegu ülikoolis kursust “Meedia, sugu, kultuur”.

3. Kuidas jõudsid niiöelda suurde poliitikasse?
Astusin erakonda 2009. aastal. Kohalikel valimistel sain Pirita Halduskogu esimeheks. 2011.a. kandideerisin Riigikokku, kus jäin asendusliikmena välja. 2013.a. sain kohalikel valimistel Tallinna volikokku ja 2014.a. märtsis seoses Andres Anvelti asumisega justiitsministriks, sain asendusliikmena Riigikokku.

4. Millised on teemad, millega esimeses järjekorras EV Riigikogu tasandil tegelda tuleks?
Üksikisiku õigused ja kaitse.

5. Mida arvad tõmblukumeetodist valimisnimekirjade koostamisel?
Seda võib rakendada täiesti mehaaniliselt, sel juhul pole mingit kasu. Valimisnimekirja võib tuua tõmblukumeetodi kattevarju all lihtsalt naissoost meelelahutustegelasi.

6. Mida arvad kvootidest börsiettevõtete ja riigiaktsiaseltside nõukogudes?
Kindlasti on nendes nõukogudes kasulik, kui on võimalikult mitmekesine seltskond, ent nõukoguliikmed peavad olema ennekõike professionaalsed.

7. Millised naistega seotud teemad tuleks järgmise Riigikogu koosseisu ajal lahendada?
Elatisraha fond, miinimumpalga tõstmine, õpetajate palgad, õppejõudude palgad, lasteaiakohtade kättesaadavus ja kvaliteet, alushariduse kättesaadavus ja kvaliteet.

8. Kas kavatsed osaleda naiste järgmisel kongressil (ja/ei)? Mida tuleks sellisel kokkusaamisel ühiselt arutada (vt Eesti Naiste Manifesti 2014 märtsist http://www.naisliit.ee/failid/kongressi_manifest.pdf) ?
Kui kutsutakse, siis ikka. Võiks arutada, miks naised teevad hariduses valesid valikuid ja hiljem on tööturul odav tööjõud.

9. Kuidas kavatsed edendada Riigikogu naisliikmete ja seotud kodanikeorganisatsioonide omavahelist koostööd?
Vastavate teemade puhul on kodanikeorganisatsioonid alati kaasatud neid puudutavate eelnõude arutamisse fraktsioonide koosolekutel ja töögruppides. Naisorganisatsioonid on siis samuti juba praegu alati RK tasandil ära kuulatud ja kaasatud, kui selleks on soovi olnud.

10. Kui saaksid ühele teisele RK naiskandidaadile kirjutada soovituse, siis keda ja miks tõstaksid esile?
Liisa Pakosta, IRL. Olen teda alati pidanud väga targaks.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s