Palgavisioon 14:36

PalgavisioonEesti naised teenivad keskmiselt kolmandiku vähem kui mehed, palgavahet arvestades peaks nende tööpäev juba kell 14:36 lõppema. Võrdse palga päeval 10. aprillil räägitakse sellel teemal 15 Eesti linnas. Vaata Palgavisiooni ülekannet kell 14:36 või mine ise kohale ja ütle sõna sekka.

Eestis on Euroopa Liidu suurim sooline palgalõhe. Põhjuseid on erinevaid – sooline jaotumine hariduses ja tööturul, töö- ja pereelu ühitamise raskused, iganenud personalipraktikad. Kas see on probleem, kui naised teevadki meestest erinevaid töid, mille eest makstakse vähem? Aga see, kui sama töö eest makstakse mehele kolmandiku võrra rohkem? Miks ei oska või julge naised ise oma palga eest võidelda? Neid ja teisi küsimusi esitatakse Võrdse palga päeval 10. aprillil 15 arutelul üle Eesti. 

Tallinnas toimuvat arutelu otselülitusega maakondadesse saab jälgida ka veebiülekande vahendusel.

Palgalõhe projekti korraldab Sotsiaalministeerium Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest. Soolise võrdõiguslikkuse kampaania pikaajalisem eesmärk on vähendada töö- ja haridusvaldkonna tugevat soolist segregatsiooni ning suurendada naiste ja meeste võrdsust pereelus osalemisel. Teavituskampaania kitsam eesmärk on tõsta Eesti elanikkonna, sh eriti noorte teadlikkust soolistest stereotüüpidest ja soolisest ebavõrdsusest. Huviline saab liituda Sotsiaalministeeriumi facebookilehega Stereotyyp.

Kuulutus koos täpsemate linkidega on kättesaadav siit: palgavisioon

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s