RK kandidaat Oudekki Loone

9. Oudekki LooneRiigikogu valimiste eel saatis “Naiste Hääl” küsimustiku erinevate erakondade naiskandidaatidele. Vastused avaldatakse saabumise järjekorras. Oudekki Loone on Keskerakonna kandidaat nr. 21. erakonna üldnimekirjas, Harju- ja Raplamaa ringkonnas on ta 2. kohal.

Kas pead ennast feministiks? Kuidas põhjendad?
Muidugi ma olen feminist: inimesed on eelkõige inimesed, sõltumata nende soost. Kui me 9. klassi ajalootunnis pidime kõik kirjutama essee “millise erakonna ma asutaksin”, siis ma asutasin feministliku erakonna. Natukene huumoriga, aga natukene tõsiselt: eelnevalt arutasime erinevaid ideoloogiaid, aga naiste õigused ja sooküsimus ei tulnud üldse jutuks. Vaatamata sellele, et muidu oli väga hea ajalooõpetaja. Kuid eks minust on feminist saanud ka sellepärast, et olen kasvanud feministlikus perekonnas ja minu vanemad on kah kasvanud feministlikes perekondades, kus naised “hoidsid poolt taevast üleval”. Tammsaare muidu väga hästi kirjeldatud talupojaelu tundus mulle perekonnalugude taustal ühes mõttes täiesti vale: need allasurutud ja pekstud ja nutvad talunaised olid veidrad skeemid, mitte inimesed ja usutavad karakterid. Minu mälus püsisid jutud vanavanemast, kelle vöö küljes olid uhkelt kõik taluvõtmed ja kelle abikaasa oli koduväi. Rääkimata teisest vanavanaemast, kes oli lõpetanud tsaariaegse gümnaasiumi ja õppis seejärel Peterburis kurtummade õpetajaks, Eestis sai temast hiljem ka koolijuhataja.

Seega, minu jaoks oli väga kaua normaalsus, et naised ja mehed on võrdsed ning nende piirideks on ainult unistamisvõime. Kahjuks olen aga ajaga pidanud aina enam tähele panema seda, kuidas naistel on keerukam ennast kehtestada, kuidas nende riietusele on suuremad nõudmised, kuidas tihti koolis suunatakse tüdrukuid ja poisse tegelema erinevate asjadega ning neid kiidetakse-laidetakse erinevalt. Naispoliitikut hinnatakse tihti täiesti teistel alustel, kui meespoliitikut, muide, eriti siis, kui naispoliitik ei esita ennast rõhutatult androgüünse või mehelikuna.

Kuidas jõudsid suurde poliitikasse?
Ma olen kogu oma elu olnud poliitikast huvitatud. Kui kasvad üles ühe impeeriumi lagunemisaastatel, siis teisiti ei saagi. Ma mäletan, me arutasime hoovis Reykjaviki tippkohtumist ja keskmaarakettide keelustamist. Ise olime 7-8 aastased. Tol ajal lihtsalt kõik oli politiseeritud, sellest ei saanud üle ega ümber. Praegu on taas Eesti ja Euroopa poliitikas hetk, kus tuleb teha radikaalseid muutusi. Nii ma umbes aasta tagasi vaatasin endasse ja küsisin: kas sa tead, mida tuleks teha, et Eestis oleks inimestel tulevikus parem elada? Euroopas? Kas sa tead kasinusele alternatiive? Jah, vastasin ma. See tähendaski, et tuli Eestis olemasolevates poliitilistest jõududest leida see, kus mind kõige enam kuulda võetakse ja minu vaateid jagatakse.

Millised on teemad, millega esimeses järjekorras Riigikogu tasandil tegeleda tuleks?
Maksupoliitika, majanduspoliitika üldiselt. Eesti majandus tuleb saada uuesti kasvama, uuesti tööle. Eesti ei tohi olla odava tööjõu maa. Kui me sellega praegu ei tegele, siis võib varsti olla liiga hilja. Ma tahaksin, et nelja aasta pärast saaksime ütelda kõigile, kes on Eestis häda sunnil emigreerunud: tulge tagasi, siin saab tööd ja eneseteostust kõigile.

Mida arvad tõmblukumeetodist valimisnimekirjade koostamisel?
Ma arvan, et see on hea meetod näitamaks, et erakonna jaoks ei ole olulised sootunnused, vaid inimesed. Ühes mõistlikus erakonnas võiks ju tegelikult naisi-mehi umbes pooleks olla. Eriti oluline on see aga esimeste numbrite hulgas: taas loomulikul moel võiksid ju parimad jaotuda sarnaselt ning see garanteerib, et üht sugu ei jäeta riigikogust välja.

Mida arvad kvootidest börsiettevõtete ja riigiaktsiaseltside nõukogudes?
Ma ei ole nende vastu, aga ma ei ole kindel, et need kvoodid tegelikult naistele eriti kasu toovad. Ma arvan, et ametiühingu esindaja teeb näiteks töötava naise jaoks ettevõtte nõukogus palju enam ära, kui lihtsalt kapitalipoole naisesindaja. Kvoodid aitavad rohkem naisi nõukogudesse saada küll, kuid ei pruugi naiste ekspluateerimist kuidagi muuta.

Millised naistega seotud teemad tuleks järgmise Riigikogu koosseisu ajal lahendada?
Palgalõhe. See ei ole võimalik, et Eesti naised on keskmiselt 30% vähem produktiivsemad kui mehed. Seega peavad olema kuskil struktuurilised probleemid. Ka siin aitavad kaasa kollektiivlepped: kõige madalama palgarõhega riikides on tavaliselt tugevad ametiühingud.

Teiseks kindlasti pedagoogika. Tuleb selgelt üle vaadata see, kas meie õppekavad, lasteaiast alates, kasvatavad lapsi inimesteks või teevad neist matšosid ja beibesid.

Kas kavatsed osaleda naiste järgmisel kongressil (jah/ei)? Mida tuleks sellisel kokkusaamisel ühiselt arutada (vt Eesti Naiste Manifesti 2014 märtsist http://www.naisliit.ee/failid/kongressi_manifest.pdf) ?
Mulle kindlasti meeldiks osaleda. Võiks arutada neidsamu küsimusi: palgalõhe, hariduslikud väljakutsed.

Kuidas kavatsed edendada Riigikogu naisliikmete ja seotud kodanikeorganisatsioonide omavahelist koostööd?
Ma tahaksin teha seminar-koolitusi “naised poliitikas ja avalikus elus”, kus naised jagavad üksteisele oma kogemusi ja võimustavad seeläbi üksteist. Need aitaksid paremini mõista, mis avalikus elus paistab naise pilgu läbi teisiti ning sellest mõistmisest tulenevalt uusi lahendusi leida. Muidugi püüaksin spetsiifilistes sooküsimustes luua koostööd kõigi erakondade feministide vahel.

Kui saaksid ühele teisele RK naiskandidaadile kirjutada soovituse, siis keda ja miks tõstaksid esile?Erakonnakaaslane Kadri Simson. Ta on üks kõige kindlameelsemaid ja iseseisvamaid naisi Eesti poliitikamaastikul. Ja vaadake kui palju ta on saavutanud!

Loe ka pikemat intervjuud Oudekki Loonega.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s