RK kandidaat Evelin Samuel

2. Evelin Samuel

Foto: Priit Grepp

Riigikogu valimiste eel saatis “Naiste Hääl” küsimustiku erinevate erakondade naiskandidaatidele. Vastused avaldatakse saabumise järjekorras.

Millises erakonnas kandideerid ja mitmes on sinu järjekorra number üldnimekirjas?
Kandideerin IRLi nimekirjas ja olen üldjärjekorras 42..

Kas pead ennast feministiks? Kuidas põhjendad?
Olen feministlikel seisukohtadel silma peal hoidnud, saanud sageli targemaks ja olnud nõustuval seisukohal. Aga mitte alati. Nagu mistahes maailmavaate ja ka erakonna või perekonna puhul. Mul on siiski kahju, et asjalike ja vajalike feministlike aruteludega kaasneb sageli sildistamist, emotsionaalseid põhjendamatuid hinnanguid ning ohvriks olemist – kindlasti on see feministlike sõnumite sihilejõudmisel takistavaks teguriks.

Kuidas jõudsid niiöelda suurde poliitikasse?
Mind on kutsutud varemgi, aga ma polnud valmis. Seekordne kutse langes kokku ajaga, mil esitleti erakondade maksureformi ideid, mis tegid mind väga ärevaks – rahva ette on toodud ideed, mis pigistavad ettevõtlusel kõri kinni ja võivad viia majandusliku kriisini. Võtan õiguse neid häälekalt kritiseerida, kuna olen töötanud põhiliselt vabakutselisena erinevates valdkondades ning oman kõrgharidust majanduses.

Millised on teemad, millega esimeses järjekorras EV Riigikogu tasandil tegeleda tuleks?
Maksureform, ettevõtluse toetus ning vaesuse vähendamine ongi kõige tähtsamad teemad. Oluline on luua tingimused, et inimesed saaksid tegutseda ISE oma elukvaliteedi paranemise nimel. Leevendada vaesust ja soodustada väikeettevõtlust, toetada kodanikuühiskonna arengut. Eriti hajaasustuses on väikeettevõtlus ellujäämisvormiks. Nendest tingimustest on kinni kõigi teiste valdkondade olukord ja areng. Kindlasti tuleb läbimõeldumalt toetada ka haavatavaid sotsiaalseid gruppe. Seda on samuti lihtsam teha arenevas majanduses.

Mida arvad tõmblukumeetodist valimisnimekirjade koostamisel?
On väga oluline, et poliitikasse tuleks naisi senisest hoopis enam, et erinevad maailmavaated pääseksid paremini esile. Isiklikust kogemusest ja kõrvaltvaatajana ma siiski ei näe, et naistele oleks seatud poliitikaga tegelemisel takistusi. Hinnangud, et naised poliitikasse ei sobi, tulevad pigem väljaspoolt valdkonda ja on tingitud sellest, et ei ole harjutud naisi poliitikas nägema. Osalemine poliitikas on meil üleüldse taunitav, aga võiks olla hoopis igaühe südameasi. Ohvriks olemise asemel tuleks tegutseda.  Ma arvan, et kõige esimesena tuleks tegeleda naiste valmisoleku tõstmisega poliitikasse sisenemiseks.

Mida arvad kvootidest börsiettevõtete ja riigiaktsiaseltside nõukogudes?
Ettevõtete nõukogudes võiksid olla kõigepealt vastavates valdkondades hästi orienteeruvad professionaalid, aga tore oleks muidugi, kui need oleksid naised.

Millised naistega seotud teemad tuleks järgmise riigikogu koosseisu ajal lahendada?
Elatisraha fond puudutab peamiselt naisi, ehkki tean ka paari meest, kes vajaksid üksikvanemana riigi tuge. Muud teemad on universaalsemad.

Kas kavatsed osaleda naiste järgmisel kongressil (ja/ei)? Mida tuleks sellisel kokkusaamisel ühiselt arutada (vt Eesti Naiste Manifesti 2014 märtsist http://www.naisliit.ee/failid/kongressi_manifest.pdf)?
Jah, ikka tahaks osaleda. Võiks mõelda, kuidas muuta üldist mentaliteeti – suurendada naiste valmisolekut osalemaks aktiivselt ühiskonnaelus.

Kuidas kavatsed edendada Riigikogu naisliikmete ja seotud kodanikeorganisatsioonide omavahelist koostööd?
Nii palju kui ma neid tunnen, on Riigikogu praegused vähesed naisliikmed väga aktiivsed ja töökad ning suhtlevad aktiivselt erinevate huvigruppidega nagu jaksavad. Minu kirglikus huvisfääris on eelkõige väikeettevõtlus, loomemajandus ning kodanikuühiskonna areng. Ainult läbi nende liitude ja ühendustega kaasamise ongi võimalik asju edendada.

Kui saaksid ühele teisele RK naiskandidaadile kirjutada soovituse, siis keda ja miks tõstaksid esile?
Liisa Pakosta annab oma viie lapse ja metsiku töövõimega silmad ette kõigile.

Loe lisaks

Naised Riigikokku teeb ülevaate valimisnimekirjadest

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s