VII Eestimaa Naiste Kongress 3.märtsil Rahvusraamatukogus

NAISE SÕNA LOEB!

Tänavu tähistab Eestimaa Naiste Kongress oma sajandat sünnipäeva. 3. märtsil toimub Tallinnas Rahvusraamatukogus järjekordne Naisliidu juhtimisel korraldatud naiste kongress. Seekord on põhifookuses on naistevastane vägivald, palgalõhe, naiste esindatus poliitikas ja ettevõtete juhtimises. 

Esimene naiste kongress peeti 27. mail 1917 Tartus, millest võttis osa 17 naisorganisatsiooni. 2014.aaasta 7.märtsil taaselustas Eesti Naisliit koostöös 6 vabaühenduse, riigi- ja kohaliku omavalitsustega naiste kongresside traditsiooni ja Eestimaa Naiste 6. Kongress toimus Tallinnas 7.märtsil 2014.aastal kus võeti vastu otsus, et iga 3 aasta tagant korraldatakse naiste õigustele ja ühiskonnas valulikele probleemidele suunatud suurfoorum.

banner_eestimaa_vii_naiste_kongress_245x245px_271216-2-1

Seekordse kongressi teemad on suunatud naiste edukuse, otsustusõiguse ja iseseisvuse suurendamisele, kauauuritud ning pikalt räägitud palgalõhe problemaatikale ning sellest tuleneva majandusliku sõltuvuse vähendamisele.

Madalam palk ja ebavõrdne kohtlemine töösuhetes alandab naise enesekindlust ja eneseväärikust ning sageli pingestuvad majanduslikud probleemid peresuhetes. See omakorda viib lähisuhtevägivallani ja perekonna purunemiseni.

Kuidas ergutada naisi ettevõtlikkusele ja eneseteostusele,  kuidas naine saab ennast kehtestada tööandjaga palga läbirääkimistel ja kuidas võidelda lähisuhtevägivalla vastu –  need on teemad, millele kongress keskendub, valitsusasutustelt  vastuseid otsib ja ootab.

Oled Sa naine või mees, tule kongressile ja anna oma panus ühiskonna paremaks muutumisele ja arengule!

Eesti Naisliit

Registreerumine 

Päevakava

(allikas: naisliit.ee)

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s