RK kandidaat Mailis Reps

Foto: Olga Makina

Foto: Olga Makina

Riigikogu valimiste eel saatis “Naiste Hääl” küsimustiku erinevate erakondade naiskandidaatidele. Vastused avaldatakse saabumise järjekorras. Mailis Reps kandideerib Viljandi- ja Järvamaal Keskerakonna esinumbrina ning on erakonna üldnimekirjas kuuendal kohal.

Kas pead ennast feministiks?  Kuidas põhjendad?
Jah, olen naisõiguste kaitsja, keda nimetatakse ka feministiks. Pean õigeks, et naistel ja meestel on võrdsed võimalused nii perekonna- kui ka tööelus. Loomulikult on meile looduse poolt antud mõningad erinevused laste kandmisel ja toitmisel, kuid see ei tohi olla põhjendus, miks naistel on madalamad palgad või madalam enesehinnang. Kindlasti on Eesti naised väga hästi haritud ning väärivad palju tugevamat positsiooni ühiskonna ja ettevõtluse otsuste tasandil. Naised peavad ka Eestis saama läbi klaaslae.

Kuidas jõudsid suurde poliitikasse?
Poliitika on muutuste läbiviimise juures võtmekoht ning soov muudatusi ellu viia on mul olnud alati. Olin aktiivne õpilastasandil, hiljem tudengipoliitikas, samm edasi suurde poliitikasse tuligi just läbi eelneva aktiivse tegevuse. Just seetõttu kutsuti haridusvaldkonnas kaasa lööma. Nüüd olengi tegelenud enam kui 13 aastat just hariduspoliitikaga.

Millised on teemad, millega esimeses järjekorras EV Riigikogu tasandil tegeleda tuleks?
Kõige valusam teema on täna inimeste toimetulek – töökohtade loomine ja seda eriti maapiirkondades, palkade ning pensionite kasv ja riiklik elamumajandus, mis võimaldab soodsalt kodu luua. Haridusvaldkonna sõlmküsimus on seotud majanduse elavdamise ning ettevõtluse toetamisega – inimesed koonduvad Tallinna ja Harjumaale. Maapiirkonnas suletakse koole ning terved piirkonnad jäävad tühjaks, samal ajal on vaja Harjumaal ja Tallinna mitmes piirkonnas koole juurde luua. Ettevõtluse toetamise ning maksusoodustustega on võimalik luua töökohti selliselt, et inimesed ei pea oma kodudest lahkuma. Jutt paratamatusest ei ole õigustatud. Võrdõiguslikkuse poliitikas on aga esimene samm probleemi tunnistamine, täna püütakse kahjuks väita, et tegemist on isikliku probleemiga, kui naised ei küsi paremat palka. Võrdõiguslikkus on aga riiklikul tasandil süsteemne töö – kahjuks seda veel ei mõisteta.

Mida arvad tõmblukumeetodist valimisnimekirjade koostamisel?
Eesti Keskerakond on seda aastaid rakendanud ning see töötab! See toob naisi enam poliitika juurde ning ka riigikogusse ja volikogudesse. Jutt demokraatiast ja vajadusest naistel ise tublimad olla on vaid ettekäänded, miks naised peaksid jääma poliitikute nõunikeks ja töö tegijateks. Naised on lojaalsed ja töökad ning loomulikult ei soovi mitmed poliitikas kõrgel kohal olevad mehed ja kahjuks ka naised enda kõrval olevaid mesilasi ise tribüünile tõsta.

Mida arvad kvootidest börsiettevõtete ja riigiaktsiaseltside nõukogudes?
Toetan.

Millised naistega seotud teemad tuleks järgmise riigikogu koosseisu ajal lahendada?
Võrdõiguslikkuse poliitika peab jõudma kõikidele tasanditele, see ei ole nn naiste asi. Olgu see siis arusaam sotsiaalhoolekandest, kohalikest valimistest või nõukogude koosseisudest.

Kas kavatsed osaleda naiste järgmisel kongressil (jah/ei)? Mida tuleks sellisel kokkusaamisel ühiselt arutada (vt Eesti Naiste Manifesti 2014. aasta märtsist http://www.naisliit.ee/failid/kongressi_manifest.pdf)?
Just konkreetseid samme, kuidas olukorda muuta. Konkreetsust peljatakse. Näiteks kirjutasid naiste tõmbluku poliitikale alla kõikide erakondade esindajad, aga kui kokkuleppe täitmiseks läks, tulid vabandused, et tegelikult oli tegemist naisühendustega ja neil polnudki voli alla kirjutada. Ühelt poolt arutame Nõukojas küsimused läbi, hiljem aga taganevad mõned koosolekul osalenud ühistest seisukohtadest. Seega peame jälle ja jälle lihtsaid eesmärke ja kokkuleppeid üle kordama.

Kuidas kavatsed edendada riigikogu naisliikmete ja seotud kodanikeorganisatsioonide omavahelist koostööd?
Naisliikmete omavahelise koostöö suhtes mul kahjuks enam suuri lootusi pole, kodanikeorganisatsioonidega teen tihedat koostööd.

Kui saaksid ühele teisele naiskandidaadile kirjutada soovituse, siis keda ja miks tõstaksid esile?
Olen teinud mitme kandidaadiga väga head koostööd, kuid meie fraktsiooni esinaine Kadri Simson on kindlasti väga hea tipp-poliitik.

Advertisements

One thought on “RK kandidaat Mailis Reps

  1. “Naised peavad ka Eestis saama läbi klaaslae.”

    Mõni aasta tagasi eemaldati seadusest punkt mis keelas naistel osadel tervistkahjustatavatel töödel olla (allmaakaevur oli üks näide). Boonusena on seal ka palgad oluliselt kõrgemad riigi keskmisest.

    Kas ehk peaks ka selle ameti peal tõmblukku-kvoote rakendama? Sellega lööks mitu kärbest ühe hoobiga.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s