Soouuringute konverentsi ettekannete kutse

Marta Sillaots 1939 oma töölaua taga

Marta Sillaots oma töölaua taga

Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik kutsub soouurijaid esitama ettekannete teese 2015. aastal toimuvale kahepäevasele soouuringute konverentsile.

Keskseteks teemadeks on Eestis valitsevad soosuhted, mis takistavad naistel ja meestel saavutada võrdset positsiooni ühiskonnas; sooline palgalõhe ja selle tagamaad, poliitilise esindatuse ebavõrdsus, töö ja pereelu ühitamise raskused, heteronormatiivsed hoiakud ning mitmed teised meeste ja naiste vahelise ebavõrdsuse probleemid vajavad analüüsimist ja selgitamist. Konverentsile oodatakse ka välisesinejaid.

Konverentsi eesmärk
Konverentsi eesmärgiks on kaasaegsete soouurimuslike ja feministlike teoreetiliste lähenemiste abil kriitiliselt uurida ja arutleda soosuhete toimimise üle ja pakkuda välja lahendusi ebavõrdsuste vähendamiseks Eesti ühiskonnas. Konverentsi arutelud lähtuvad küsimusest, kuidas sugu ja soolist subjekti konstrueeritakse ning milliste privaatsete, institutsionaalsete või grupispetsiifiliste huvide raamistikus seda tehakse.

vt lisaks http://www.svv.ee/index.php?id=688

Täiendav info:
Helen Talalaev
e-post: helen.talalaev@svv.ee
tel: 5649 9330
kodulehekülg: http://www.svv.ee/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s