Seksuaalvägivalla ohvrite tugiisikute koolitus Tartus

liblikasNaiste Tugi- ja Teabekeskus viib projekti “Seksuaalvägivalla ohvritele suunatud tugiteenuste väljaarendamine” raames läbi tugiisikute koolitusi.

Alates 1. juunist 2014 alustab Tartus tööd piirkondlik tugitelefon, kuhu saavad helistada tuge ja informatsiooni vajavad seksuaalvägivalda kogenud naised. Soovime neile pakkuda võimalust saada endale tugiisik, tema ülesandeks on toetada ohvrit taastumisprotsessis, igakülgse info edastamine ja  vajadusel kannatanu saatmine meditsiiniasutuses, kohtu­medit­siinilises ekspertiisis, politseis, prokuratuuris, kohtus jm.

Kui soovid tugiisikuna toetada ja abistada seksuaalvägivalda kogenud naisi, siis pane end koolitusele kirja! Tugiisikute koolitus toimub Tartus 23.-24.05 ja 27.-28.05

Koolitusel osalemise soovi korral palume täita küsimustik ja saata see e-posti aadressile:sirje.otstavel@gmail.com hiljemalt 8. maiks 2014. Koolitusel osalejate arv on piiratud – me teeme küsimustiku põhjal oma valiku ja anname sellest teada hiljemalt 15. maiks 2014.

Rohkem infot leiad Tartu Naiste Varjupaiga kodulehelt http://naistetugi.ee/.

Projekti rahastab Kodanikuühiskonna Sihtkapital Siseministeeriumi haldusalas.

Loe lisaks Jüri Saare artiklit pealkirjaga “Naistevastase vägivalla märgilisest tähendusest

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s