Petitsioon: Palgalõhe peab kaduma!

MÄRGUKIRI
Vabariigi Valitsusele

Tallinn, 21. aprill 2014

Pöördume Vabariigi Valitsuse poole neljandat aastat järjest murega lubamatult suure soolise palgalõhe pärast Eestis, mis on Euroopa Liidu sügavaim. On hirmutav, et see lõhe on viimasel ajal koguni suurenenud, olles Eurostati värskeimatel andmetel 30%*.

Paraku pidas eelmine valitsus soolist palgalõhet pseudoprobleemiks. Viiest punktist, mida me oma mulluses valitsusele saadetud märgukirjas soolise palgalõhe vähendamiseks ette võtta palusime, on tänaseks realiseerunud üks: on moodustatud soolise võrdõiguslikkuse nõukogu. Usume ja loodame siiralt, et see nõukogu hakkab ka tõhusalt ja tulemuslikult tööle.

Täna vaatame tulevikule märksa optimistlikumalt. Usume, et uus valitsus mõistab, et sooline palgalõhe on meie ühiskonnas suur probleem ning see probleem ei kao iseenesest, vaid selleks on vaja rakendada jõulisi suunatud meetmeid. Eeldame, et valitsus võtab selle teema üheks oma prioriteediks. Selleks oleks tarvis töötada välja soolise palgalõhe vähendamise arengukava, leida ressursid selle elluviimiseks ning asuda seda viivitamatult ellu rakendama. Arengukava peab sisaldama sisulisi meetmeid, mille kaudu vähendada Eesti soolist palgalõhet vähemasti Euroopa Liidu keskmisele tasemele. Samas soovime kindlasti enamat: lõppkokkuvõttes peaks see viima meeste ja naiste vahelise palgalõhe kaotamiseni Eestis.

Võttes arvesse meie eelmiste aastate märgukirju ja äsja toimunud Eestimaa VI Naiste Kongressi manifesti, ootame valitsuselt:

1) seadusandlikku algatust palgasüsteemide avalikuks ja läbipaistvaks muutmiseks Eestis, sest ainult sel moel on võimalik palgalõhe tõelisele olemusele jälile jõuda ning see lõppkokkuvõttes kaotada;
2) soopõhiste tööalaste statistiliste andmete kogumise korra ja andmete loetelu kehtestamist valitsuse määrusega, nagu näeb ette 2004. aastal vastu võetud soolise võrdõiguslikkuse seadus, sest ainult selliste andmete olemasolul on võimalik jälgida ja hinnata võrdse kohtlemise põhimõtte järgimist töösuhetes;
3) miinimumpalga jätkuvat tõstmist, sest miinimumpalgaga töötavad peamiselt naised;
4) Euroopa Komisjoni peagi vastuvõetava direktiivi rakendamist nõude kehtestamiseks, et kõigi börsi- ja riigiettevõtete juhtorganites peab olema vähemalt 40% mõlema soo esindajaid, sest lisaks üldisele juhtimisotsuste parendamisele aitab see kaasa palgapoliitika õiglaseks muutmisele;
5) seadusandlikku algatust nõude kehtestamiseks valimistel osalevatele erakondadele, et valimisnimekirjad peavad olema sooliselt tasakaalustatud ehk „triibulised“, mis tagab kogu ühiskonna jätkusuutliku arengu.

Soovime uuele valitsusele jõudu ja indu nii nende kui kõigi muude oma ülesannete täitmisel!

Liitu petitsiooniga siin: Palgalõhe tuleb likvideerida! 

 

* Allikas: Eurostati uuring “Structure of Earnings Survey

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s