Üleskutse naiskongressile ettekannete esitamiseks

Üleskutse I Naiskongressil osalemiseks

Ajakiri “Naiste Töö ja Elu” kolmapäeval 17.mail 1917.a.

Praegune poliitiline silmapilk nõuab meilt kõigilt suurt jõupingutust.

Naiste hulgad tunnevad seda kohustust ja vastutust, mida neile revolutsioon pääle paneb. Üksikult on praegu suure ajaloolise silmapilgu ülesandeid võimatu täita, sellepärast näeme igalpool tarvidust ühineda.

Vabad naiskodanikud peavad omale ühist pinda looma, mille alusel tähtsamaid päevaküsimusi ära otsustada.

Tartu Eesti Naisselts kutsub selle ülemal nimetatud pinna loomiseks kõiki Eesti naisi tervelt kodumaalt ja asundustest Tartus 27. ja 28-mal mail ära peetavast naiskongressist osa võtma tulla.

Harutusele tuleksid järgmised küsimused:

I Poliitilise seisukoha võtmine.

II Naise sotsiaalsed ülesanded.

III Kutseline ettevalmistus.

IV Kasvatus.

V Haridus.

Kongressi korraldav toimekond peab tarvilikuks, et kõik naiste seisukorrasse puutuvad küsimused võimalikult mitmekülgselt harutusele tuleksid ja loodab, et üleskutse vastukaja leiab.

Eeskavas äratähendatud punktid on kõige laiemates piirdes mõeldud.

Kõneainete ülesandmisega palutakse rutata, et võimalik oleks kava täiendada ja laiendada.

Tarvilise ülevaate muretsemiseks ja kongressi kava kindlaks määramiseks palutakse kõnesid kõige hiljemini 20-maks maiks kongressi korraldavale toimekonnale sisse saata: Tartu, Suurturg 2, Naisselts.

Tartus, 22. aprillil 1917.

Kongressi korraldav toimekond

Käesoleva aasta 7.märtsile on kavandatud Eestimaa VI naiskongress. Tegemist on esimese naiskongressiga Eesti taasiseseisvumise ajaloos. Selle sündmuse tähistamiseks jätkan ajalooliste väljavõtete sarja siin lehel. Lappasin “Naiste Töö ja Elu” numbreid aastast 1917.  Alates märtsist-aprillist ilmub artikleid ja lühemaid teaadandeid, mille vahendusel toimub naiskongressi ettevalmistustöö. Võrrelduna esimese kongressi avatusega on tänase kongressi ettevalmistamise protsess toimunud justkui põranda all (vt naisliit.ee).

Foto ja tekst: Evelin Tamm

Loe lisaks:

Johanna Sild-Rebane (1917) Mis peaksime meie naised tegema, et suudaksime praeguse ajaga ühes käia.

Marie Reisik (1913) Naisõiguslusest.

Evelin Tamm(1913)Eesti ajaloo legendaarsed naised

Evelin Tamm (2013) Vaikiv ajastu eesti naisajaloos kestab

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s